Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych

Informacje kontaktowe

okspo@uj.edu.pl
www.okspo.wpia.uj.edu.pl

Adres: Pałac Larischa, ul. Bracka 12, pokój 205/206, 31-005 Kraków

Telefon: +48 12 6631946/45

Zespół

dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ

Kierownik OKSPO

dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ

Dr hab. Piotr Szwedo jest profesorem w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ. Od 2012 r. odpowiada za Szkołę Prawa Francuskiego (wraz z prof. Jacquesem Leroy), od 2015 kieruje Szkołą Prawa Amerykańskiego (wraz z prof. Leah Wortham), a od 2018 r. jest kierownikiem Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie handlu i inwestycji oraz międzynarodowym prawie zasobów naturalnych. E-mail: piotr.szwedo@uj.edu.pl, strona www: https://zpmp.law.uj.edu.pl/piotr-szwedo
Wojciech Bańczyk

Koordynator Szkoły Prawa Amerykańskiego

Wojciech Bańczyk

doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego UJ, naukowo zajmuje się zwłaszcza prawem spadkowym, prawem umów, prawami człowieka. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego współorganizowanej przez Ruprecht-Karls- Universität w Heidelbergu i Johannes Gutenberg-Universität w Moguncji oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego współorganizowanej przez The Catholic University of America w Waszyngtonie. e-mail: w.banczyk@onet.eu
Przemysław Roguski

Koordynator Szkoły Prawa Niemieckiego

Przemysław Roguski

Lektor DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) oraz asystent w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów prawniczych (Erstes Juristisches Staatsexamen) Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji oraz wspólnych studiów magisterskich Uniwersytetu Jana Gutenberga i Trinity College Dublin. Stypendysta fundacji Peregrinus (2003). Wykładał gościnnie na uniwersytecie w Bristolu (UWE) oraz Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. W latach 2006-2012 asystent w katedrze prawa europejskiego i międzynarodowego Prof. Dr. Udo Finka w Moguncji oraz koordynator Szkoły Prawa Niemieckiego z ramienia Uniwersytetu Jana Gutenberga; od 01.10.2012 współkoordynator Szkoły Prawa Niemieckiego z ramienia WPiA UJ oraz letniej szkoły „Recht in Deutschland" na Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Opiekun drużyny UJ na konkurs Jessup Moot Court . e-mail: roguski@sddr.org
Paweł Kuglarz

Koordynator Szkoły Prawa Austriackiego

Paweł Kuglarz

Mec. Paweł Kuglarz jest radcą prawnym w Krakowie oraz członkiem zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Był współautorem ustawy deweloperskiej oraz członkiem zespołu ekspertów, który przygotował nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Paweł Kuglarz specjalizuje się w prawie nieruchomości, budowlanym, hipotece oraz rozwiązywaniu sporów. Jest arbitrem Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej. Jest współautorem m.in komentarzy do ustawa o księgach wieczystych i hipotece , upadłości deweloperskiej, upadłości konsumenckiej. e-mail: pawel.kuglarz@wp.pl
dr Łukasz Kossacki-Lytwyn

Koordynator Szkoły Prawa Polskiego we Lwowie

dr Łukasz Kossacki-Lytwyn

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalizuje się w prawie administracyjnym (w szczególności postępowaniach restytucyjnych i historyczno-prawnych), transgranicznych postępowaniach sukcesyjnych i odpowiedzialności karnej członków zarządów spółek. Ponadto zajmuje się zagadnieniami prawnymi na pograniczu nauki i przemysłu (rozwój i badania). Od maja 2016 roku członek i sekretarz Zespołu ds. deregulacji i transparentności prawa przy Wiceprezesie Rady Ministrów – Jarosławie Gowinie – Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. e-mail:kossackilytwyn@gmail.com
Michał Krudysz

Koordynator Szkoły Prawa Słowackiego

Michał Krudysz

Związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2016 roku był jednym z inicjatorów powstania Szkoły Prawa Słowackiego na WPiA UJ i od początku istnienia pełni funkcję jej koordynatora. Absolwent Szkoły Prawa Ukraińskiego WPiA UJ organizowanej we współpracy z Akademią Kijowsko-Mohylańską i Uniwersytetem Iwana Franki we Lwowie oraz Szkół Prawa organizowanych przez Instytut Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk. Dwukrotny stypendysta programu Erasmus+ Praktyki oraz uczestnik kilkunastu konferencji naukowych. W 2014 roku przebywał na pobycie stypendialnym na University of Oxford. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje komparatystykę prawniczą, prawa państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz partykularne prawa Kościołów Wschodnich. e-mail: sps.wpia@uj.edu.pl
Małgorzata Wokal

Koordynator Szkoły Prawa Japońskiego i Chińskiego, Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+

Małgorzata Wokal

Absolwentka Filologii Germańskiej UJ. Prowadzi również biuro Szkoły Prawa Niemieckiego i Austriackiego. e-mail: malgorzata.wokal@uj.edu.pl
Julianna Kobierzyńska

Koordynator Szkoły Prawa Hiszpańskiego

Julianna Kobierzyńska

Absolwentka Iberystyki UJ oraz Ekonomiki Nieruchomości i Inwestycji Uniwersytetu Ekonomcznego. Office Manager OKSPO e-mail: okspo@uj.edu.pl
dr Alicja Bańczyk

Koordynator programów francuskich (Szkoły Prawa Francuskiego i Programu Master)

dr Alicja Bańczyk

Asystent w Instytucie Filologii Romańskiej UJ, doktor nauk humanistycznych absolwentka prawa i filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (2016), w 2013 ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego
dr Alekander Wróbel

Koordynator Szkoły Prawa Ukraińskiego

dr Alekander Wróbel