Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła Prawa Hiszpańskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W dniach od 4 lipca do 4 października 2019 trwa rekrutacja do drugiej edycji Szkoły Prawa Hiszpańskiego. Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, adres mailowy oraz rok studiów prosimy przesyłać na adres: okspo@uj.edu.pl. W Szkole wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego przynajmniej na  poziomie B1. Można ją potwierdzić odpowiednim certyfikatem lub zaświadczeniem (wystarczy skan). W przypadku braku odpowiedniego dokumentu przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Dla studentów oraz doktorantów nauka w szkole jest bezpłatna. 

Opłata dla osób spoza UJ czesne wynosi 500 zł. Kwotę należy wpłacić do dnia 15 października na konto:

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Jagielloński

Nr konta (Pekao  SA) 71 1240 4722 1111 0000 4853 4484

Tytułem: Szkoła Prawa Hiszpańskiego

 

Szkoła Prawa Hiszpańskiego działa we współpracy z uniwersytetami w Granadzie i Alicante.

 

Trwa  cały rok akademicki i obejmuje następujące przedmioty:

Semestr zimowy: Prawniczy język hiszpański (30 godzin) – 2 pkt ECTS. Zajęcia odbywać się będą we wtorki od 16:45 do 18:45 w Sali Niebieskiej, ul. Krupnicza 33a. Pierwsze zajęcia 15.10.2019

Semestr letni: Wstęp do prawa hiszpańskiego – 10 pkt ECTS – 6 dziesięciogodzinnych kursów (czwatki i piątki od 15:00 do 19:00) wg następującego harmonogramu:

 12 i 13 marca 2020- Derecho Constitucional

 19 i 20 marca 2020- Derecho del Trabajo

 26 i 27 marzo 2020 - Derecho Financiero

Egzamin z trzech pierwszych kursów: (2 terminy do wyboru) 4 kwietnia, godz. 10:00 lub  6 kwietnia godz. 16:00, sala 203, ul. Bracka 12

16 i 17 kwietnia 2020- Derecho Mercantil

23 i 24 kwietnia 2020-  Derecho Administrativo

 7 i 8 maja 2020-  Derecho Civil

Egzamin z trzech kolejnych kursów (również 2 terminy do wyboru)

23.05.2020, godz. 10:00 lub 25.05.2019, godz. 16:00 (sala 203, ul. Bracka 12)

 

Ocena końcowa ze Szkoły to średnia ocen ze wszystkich egzaminów.

  •