Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła Prawa i Kultury Japońskiej

Informacje kontaktowe

malgorzata.wokal@uj.edu.pl

Adres: ul. Bracka 12, 31-005 Kraków

Telefon: +48 126631945

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W 2016 roku między Wydziałem Prawa i Administracji UJ a Graduate School of Law Uniwersytetu w Kobe podpisana została umowa o współpracy, która zaowocowała powstaniem na WPiA UJ Szkoły Prawa i Kultury Japońskiej.

W roku akademickim 2016/2017 zajęcia obejmowały jedynie wykłady o tematyce prawniczej. Po rozszerzeniu umowy w 2017 roku studenci SPKJ jest kursem całorocznym i obejmuje 30 godzin wykładów dotyczących kultury Japonii, prowadzonych przez filologów, kulturoznawców i prawników z Uniwersytetu w Kobe oraz 30 godzin zajęć pt. „Kompetencje interkulturowe - wprowadzenie do kultury Japonii”, które prowadzi pani dr Ewa Kamińska z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Osoby, które zaliczą pierwszy semestr, mają możliwość uczestnictwa w drugim semestrze w wykładach o tematyce prawniczej, prowadzonych przez profesorów prawa z Uniwersytetu w Kobe (60 godzin). Zakres wykładów obejmuje: prawo administracyjne i procesowe, prawo podatkowe, prawo konstytucyjne, prawo własności intelektualnej, prawo karne.

Warunkiem uczestnictwa jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Ukończenie kursu pozwala uzyskać 12 punktów ECTS.

Kolejna edycja Szkoły Prawa Japońskiego odbędzie się w roku akademickim 2020/2021. 

W roku akademickim 2019/2020 osoby zainteresowane prawem japońskim zapraszamy na wykłady gościnne prof. Tomohiko Kobayashi w semetrze zimowym.

Zapisy do Szkoły Prawa Japońskiego