Przejdź do głównej treści

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych ("OKSPO") jest jednostką naukowo-dydaktyczną działającą w ramach Wydziału Prawa i Administracji UJ, założoną w 2000 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Fryderyka Zolla. Celem OKSPO jest poszerzenie znajomości praw obcych w Polsce i kształcenie studentów polskich w tym zakresie dla potrzeb zawodowych związanych ze współpracą międzynarodową.

W ramach jednostki działają następujące Szkoły: Szkoła Prawa Amerykańskiego, Szkoła Prawa Francuskiego, Szkoła Prawa Austriackiego, Szkoła Prawa Niemieckiego,Szkoła Prawa Hiszpańskiego,Szkoła Prawa Ukraińskiego, Szkoła Prawa Słowackiego oraz Szkoły Prawa Polskiego na Ukrainie. OKSPO koordynuje również 3 programy LL.M i jeden francuski Master.

 

 prof. dr hab. Fryderyk Zoll.

Założyciel i kierownik OKSPO w latach  2000-2010

 

prof.dr hab. Krzysztof Wojtyczek, sędzia Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu.

Kierownik OKSPO  w latach 2010-2012

 

dr hab. Krzysztof Oplustil. prof. UJ  

Kierownik OKSPO  w latach 2012 -2018