Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OKSPO na Facebooku

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych ("OKSPO") jest jednostką naukowo-dydaktyczną działającą w ramach Wydziału Prawa i Administracji UJ, założoną w 2000 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Fryderyka Zolla. Celem OKSPO jest poszerzenie znajomości praw obcych w Polsce i kształcenie studentów polskich w tym zakresie dla potrzeb zawodowych związanych ze współpracą międzynarodową.

W ramach jednostki działają następujące Szkoły: Szkoła Prawa Amerykańskiego, Szkoła Prawa Francuskiego, Szkoła Prawa Austriackiego, Szkoła Prawa Niemieckiego, Szkoła Prawa Hiszpańskiego, Szkoła Prawa Ukraińskiego, Szkoła Prawa Słowackiego, Szkoła Prawa Japońskiego, Szkoła Prawa Chińskiego oraz Szkoła Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie, Szkoła Prawa Polskiego w języku niemieckim. OKSPO koordynuje również programy LL.M (amerykański i niemiecki), francuski program Master oraz International Business and Trade Summer Law Programme.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownicy OKSPO

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ – kierownik OKSPO od 2018 r.

Dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ – kierownik OKSPO od 2018 r.

Profesor w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ. Publikował w renomowanych czasopismach naukowych (m.in. Journal of World Trade, International Journal of Constitutional Law, Encyklopedii Prawa Międzynarodowego Instytutu Maxa Plancka).

E-mail: piotr.szwedo@uj.edu.pl

Strona WWW: https://zpmp.law.uj.edu.pl/piotr-szwedo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ – kierownik OKSPO w latach 2012-2018

Dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ – kierownik OKSPO w latach 2012-2018

Pracownik Kancelarii Sejmu RP w Biurze Analiz Sejmowych. Od września 2016 członek Zespołu Ekspertów przy Ministerstwie Rozwoju ds. opracowania projektu regulacji Prostej Spółki Akcyjnej.

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek – kierownik OKSPO w latach 2010-2012

Prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek – kierownik OKSPO w latach 2010-2012

Sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Fryderyk Zoll – kierownik OKSPO w latach 2000-2010

Prof. dr hab. Fryderyk Zoll – kierownik OKSPO w latach 2000-2010

Profesor Uniwersytetu w Osnabruck, Doktor h.c. Narodowego Uniwersytetu w Tarnopolu, członek stowarzyszony Akademii Prawa Porównawczego, członek Komisji Nauk Prawnych PAN, w latach 2011-2015, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Założyciel i pomysłodawca Ośrodka.