Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła Prawa Francuskiego i program Master

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Double-Diplôme de Master II, Mention droit privé

 • Pozwala uzyskać tytuł francuskiego magistra prawa prywatnego.
 • Trwa jeden rok i składa się z 11 piętnasto- lub dwudziesto godzinnych  weekendowych kursów pogłębiających znajomość francuskiego i międzynarodowego prawa prywatnego.
 • Dwie opcje zakończenia studiów: opcja badawcza polegająca  na zakończeniu studiów poprzez napisanie pracy magisterskiej i obronę przed komisją lub opcja zawodowa polegająca na  odbyciu stażu w instytucji stosującej prawo francuskie (od 3 do 6 miesięcy) oraz napisanie  z niego raportu i jego obronę przed komisją.
 • Egzaminy odbywają się w Krakowie w dwóch sesjach: zimowej i letniej.
 • Koszt studiów: ok. 240 euro oraz 1000 zł.

Struktura programu

Przedmiotem nauczania jest prawo prywatne francuskie i międzynarodowe, w tym:

 • Podatkowe prawo gospodarcze
 • Prawo upadłościowe
 • Prawo pracy
 • Prawo umów międzynarodowych
 • Prawo cywilne – kurs pogłębiony
 • Prawo procesowe
 • Procedura sądowoadministracyjna
 • Prawo gospodarcze – zagadnienia strukturalne
 • Prawo bankowe

Egzaminy, zasady oceniania

Egzaminy odbywają się w Krakowie w dwóch sesjach – zimowej i letniej

Prace poprawiane są przez francuskich wykładowców

Obowiązuje francuska skala ocen od 1 do 20.

 

Kursy pogrupowane są na dwa semestry będące podstawą stwierdzenia zaliczenia programu. Z uwagi na dyspozycyjność nauczających kolejność kursów w roku akademickim nie koniecznie musi pokrywać się z podziałem na semestry, który jest podstawą stwierdzenia zaliczenia programu. Każdy przedmiot kończy się egzaminem. Ocena końcowa z egzaminu mnożona jest przez wagę przypisaną temu przedmiotowi.

 

Lista przedmiotów i semestrów

Pierwszy semestr:

 • Postępowanie sądowo administracyjne (Contentieux administratif) – waga 2,5
 • Publiczne prawo gospodarce (Droit public économique) – waga 2,5
 • Prawo gospodarcze cz. 1 (Droit de l'entreprises I) - 10
 • Prawo pracy (Droit du travail) – waga 2,5
 • Prawo umów międzynarodowych (Droit des contrats internationaux) – waga 2,5
 • Pogłębiony kurs prawa cywilnego cz. 1 (Droit civil approfondi I) – waga 10

 

Drugi semestr:

 • Prawo procesowe (Droit du procès) – waga 2,5
 • Pogłębiony kurs prawa cywilnego cz. 2 (Droit civil approfondi II) – waga 5
 • Podatkowe prawo gospodarcze (Droit fiscal des affaires) – waga 5
 • Prawo upadłościowe i naprawcze (Droit des entreprises en difficulté) – waga 5
 • Prawo bankowe (Droit bancaire) – waga 2,5

Voie recherche i voie professionnelle

Opcja badawcza

Polega na zakończeniu studiów poprzez napisanie pracy magisterskiej i obronę przed komisją.

Opcja zawodowa

Polega na zakończeniu studiów poprzez odbycie stażu w instytucji stosującej prawo francuskie (od 3 do 6 miesięcy) oraz napisanie raportu ze stażu i jego obronę przed komisją.

Obrony

Obrony odbywają się przed komisją składającą się z dwóch nauczycieli akademickich. Obronę rozpoczyna przygotowana przez studenta krótka prezentacja tematu pracy magisterskiej lub raportu ze stażu. Następnie członkowie komisji zadają pytania. Obrona kończy się ogłoszeniem oceny w skali od 1 do 20.

Partner

Partnerem Szkoły Prawa Francuskiego i programu Master jest kancelaria Kubas Kos Gałkowski – już niemal 25 lat świadczy usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz doradza podmiotom gospodarczym w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Realizuje projekty, międzynarodowe i lokalne, z różnych branż, komercyjne i pro bono, w takich dziedzinach jak: postępowania sądowe i arbitrażowe; prawo spółek / M&A; restrukturyzacja / upadłość; bankowość / finanse; nieruchomości; postępowanie grupowe (class action); compliance. Wielu pracowników Kubas Kos Gałkowski związanych jest z Uniwersytetem Jagiellońskim poprzez zaangażowanie w działalność dydaktyczną i naukową.

Każdego roku dwoje  najlepszych absolwentów programu Master  zapraszanych jest do odbycia płatnego stażu w Kancelarii.